Symboldjur "Sjöstjärnan"

99,00 kr

Symboldjur "Sjöstjärnan", 30 x 40 cm

En i serien av åtta symboldjur med olika symbolvärde för varje djur. Dessa tryck från akvareller är av högsta kvalité och med nära autensitet med originalakvarellen. De är tryckta på ett tjockare designpapper.

Symboltext för Sjöstjärnan; Som marin symbol sägs den säkra en trygg resa över vågorna. Den kan även ses som en symbol för oändlig och gudomlig kärlek. Förutom kärlek sägs sjöstjärnan även främja egenskaper som vägledning, vaksamhet, inspiration, briljans och intuition.